Всички книги на авторa Джонатан Хаскъл, Стиън Уестлейк (1)